Wszystko o rowerach


Projekt połączenia ścieżki rowerowej Legionowo - Warszawa z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele w Jabłonnie przy skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej z Zegrzyńską do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza | Forum

Lokalizacja tematu: Strona główna forum » Hide Park » Dyskuje różne
Kamil Szmit
Kamil Szmit Styczeń 11 '23

Mój projekt połączenia ścieżki rowerowej Legionowo - Warszawa z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele w Jabłonnie przy skrzyżowaniu ulicy Modlińskiej z Zegrzyńską do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza: https://bom.mazovia.pl/lista-poparcia/WHGN,WKS8HQP Realizacja projektu umożliwiłaby wjazd rowerem bez konieczności prowadzenia roweru pieszo na ciąg pieszo-rowerowy przy kościele i na drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Modlińskiej zlokalizowaną na zachód od skrzyżowania tej ulicy z ulicą Zegrzyńską ze ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na wschód od Urzędu Gminy Jabłonna. Składanie projektów w tej edycji jest przeprowadzane wcześniej w mniej ciekawym okresie czasu.

W okolicach skrzyżowania ulicy Modlińskiej z ulicą Zegrzyńską w Jabłonnie od strony kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Modlińskiej 105A w Jabłonnie znajduje się ciąg pieszo-rowerowy łączący drogę dla rowerów z jednokierunkową ścieżką rowerową w kierunku południowo-wschodnim. Przydałoby się połączenie ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na wschód od wspomnianego skrzyżowania i Urzędu Gminy Jabłonna z drogą dla rowerów zlokalizowaną na zachód od tego skrzyżowania. Projekt umożliwiłby wjazd rowerem bez konieczności prowadzenia roweru pieszo na ciąg pieszo-rowerowy przy kościele i na drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Modlińskiej zlokalizowaną na zachód od skrzyżowania tej ulicy z ulicą Zegrzyńską z obszaru na wschód od tego skrzyżowania ze ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na wschód od Urzędu Gminy Jabłonna. Przejazdy dla rowerzystów przez ulicy Zegrzyńską i ulicę Modlińską na zachód od skrzyżowania oraz przekształcenie chodników pomiędzy przejazdami w ciągi pieszo-rowerowe byłoby przydatne w celu przeniesienia ruchu rowerowego w kierunku zachodnim z obecnego wąskiego ciągu pieszo-rowerowego przy kościele i odciążenia ruchu rowerowego na tym ciągu pieszo-rowerowym.

Kamil Szmit
Kamil Szmit Grudzień 24 '23
W obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 2023/2024 ponownie złożyłem ten projekt: https://bom.mazovia.pl/lista-poparcia/WH6K,WZ6FNSQ Złożyłem też projekt połączenia ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sołeckiej z drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Modlińskiej w Skierdach, o którym napisałem w temacie https://forumrowerowe.fora.strefawydarzen.pl/forum/topic/98 Jeśli ma ktoś inne pomysły na projekty rowerowe do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w tych miejscach, to może je utworzyć. Podpiszę się i będę je udostępniał.
tomgik
tomgik Marzec 13
Powodzenia w dalszych działaniach i mam nadzieję, że Twój projekt spotka się z pozytywnym odzewem społeczności oraz władz lokalnych.


darmowe ogłoszenia